รับจำนองขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ และ รับประกันตัวผู้ต้องหา จำเลย ในคดีอาญา คุณสมคิด 091-240-1638 065-667-7109

รับจำนองขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ และ รับประกันตัวผู้ต้องหา จำเลย ในคดีอาญา คุณสมคิด 091-240-1638 065-667-7109
หมวดหมู่ประกาศ : อสังหาริมทรัพย์,ของตกแต่ง > เช่า/ ซื้อ/ ขาย
หมายเลขประกาศ : 4357
ความต้องการ : ซื้อ
สภาพสินค้า : ใหม่
รุ่น / ยี่ห้อ / โมเดล :
ราคา : 30,000 บาท
จำนวนผู้เข้าชม : 487 คน
เบอร์โทรติดต่อ : 0912401638
สถานะสินค้า : กำลังซื้อขาย
สถานะอายุสินค้า : ปกติ
แจ้งประกาศไม่เหมาะสม   ส่งต่อให้เพื่อน   ติดต่อเจ้าของประกาศ
รูปภาพประกอบโฆษณา (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)
รับจำนองขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ และ รับประกันตัวผู้ต้องหา จำเลย ในคดีอาญา คุณสมคิด 091-240-1638 065-667-7109
รับจำนองขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ และ รับประกันตัวผู้ต้องหา จำเลย ในคดีอาญา คุณสมคิด 091-240-1638 065-667-7109
รับจำนองขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ และ รับประกันตัวผู้ต้องหา จำเลย ในคดีอาญา คุณสมคิด 091-240-1638 065-667-7109
รายละเอียดการประกาศโฆษณา
อธิบาย.......
 
การประกันตัว หมายถึง การขออนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย พ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงาน 
 
ตำรวจ หรือศาล ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีประกัน หรือโดยมีประกันและหลักประกันหรือไม่ ก็ได้ 
 
การปล่อยชั่วคราว หมายถึง การสั่งอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงาน ตำรวจ หรือศาล 
 
ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย ถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินกว่าจำเลย 
 
ในระหว่างการสอบสวน หรือระหว่างการดำเนินคดีของศาล 
 
เพราะตามหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า 
 
ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดกระทำความผิด
 
จะต้องปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้ 
 
หากไม่จำเป็นต้องควบคุมหรือขังผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ ก็ควรที่จะปล่อยชั่วคราวไปตามกฎหมาย 
 
ทำไมต้องประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา
 
เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ในคดีอาญา กล่าวคือ
 
ผู้ต้องหา หมายความถึง บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล (ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (2)
 
จำเลย หมายความถึง บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทำความผิด ศาล (ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (3)
 
หลักประกันที่ใช้ในการขอปล่อยชั่วคราว 
 
หลักทรัพย์ที่ศาลรับพิจารณาในการขอประกัน ได้แก่ 
1. เงินสด
2. พันธบัตรรัฐบาล 
3. สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พร้อมหนังสือรับรอง 
4. สมุดเงินฝากประจำธนาคาร หรือใบรับฝากประจำของ ธนาคาร 
พร้อมหนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือ และรับรองว่าธนาคาร จะไม่ยอมให้ถอนเงินจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากศาล 
5. หนังสือค้ำประกันของธนาคาร 
6. หนังสือรับรองจากส่วนราชการค้ำประกันตามระเบียบ กระทรวงการคลัง 
7. หนังสือรับรองกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ พร้อมแสดง ตารางกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ 
8. เอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน ได้แก่ โฉนดที่ดิน น.ส.๓ น.ส.๓ ก. พร้อมหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ระวางที่ดิน ภาพถ่ายที่ดิน 
9. ใช้บุคคลเป็นประกัน (ใช้ตำแหน่งข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือตำแหน่งทนายความ) โดยต้องแสดงหนังสือรับรอง 
ตำแหน่งและเงินเดือน หรือรายได้ต่อเดือน ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ใช้ประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน 
แต่ในกรณีที่ใช้ประกันตนเองในฐานความผิดซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพให้ประกันได้ไม่เกิน 15 เท่า 
ของเงินเดือน (คดียาเสพติดใช้เฉพาะบิดา มารดา คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน เท่านั้น) 
10. ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและรับรองตลอดไปแล้ว เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรองและสามารถเรียกเก็บเงินได้ ภายในวันทำสัญญาประกัน 
11. หลักประกันเดิมที่วางไว้เป็นประกันต่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการโดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากพนักงานสอบสวน 
หรือพนักงานอัยการรับรองว่าได้วางหลักประกันไว้จริงและจะส่งมายัง ศาลพร้อมกับสำเนาสัญญาประกันและเอกสารเกี่ยวกับหลักประเมินนั้น 
12. วางเงินประกันผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
(KTC mastercard)(ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1)
 
ศาลมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว 
 
การวินิจฉัยสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ศาลจะพิจารณา ข้อเหล่านี้ประกอบ ดังนี้ 
1. ความหนักเบาแห่งข้อหา 
2. พยานหลักฐานที่นำสืบมาแล้ว มีเพียงใด 
3. พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร 
4. ความน่าเชื่อถือของผู้ร้องขอประกันและหลักประกัน มีเพียงใด
 
ค่าบริการ
1.บริษัทฯ คิดค่าบริการดำเนินการประกันตัวผู้ต้องหรือจำเลย ในคดีอาญา จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
โดยชำระค่าบริการฯ ก่อนเริ่มงาน (กรณีที่ท่านไม่สามารถประกันตัวได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
บริษัทฯ จะคืนเงินค่าบริการให้แก่ท่าน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
หลังจากที่ได้ทราบคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวจากพนักงานสอบสวน (ตำรวจ), อัยการ หรือศาลแล้ว)
2.ท่านต้องชำระค่าเดินทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร (ต่อวัน) จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยท่านต้องชำระก่อนเริ่มงาน
-ในต่างจังหวัด ท่านต้องชำระค่าเดินทางต่อวัน ตามอัตราดังต่อไปนี้ 
ระยะทาง ไม่เกิน 300 กม. คิดค่าเดินทาง = 3,500 บาท
ระยะทาง 300 – 500 กม. คิดค่าเดินทาง = 4,500 บาท
ระยะทาง 500 กม. ขึ้นไป คิดค่าเดินทาง = 6,500 บาท 
 
หมายเหตุ ค่าเดินทางดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าที่พัก,ค่าตั๋วรถเดินทาง,ค่าน้ำมันรถยนต์,ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
ที่ทางราชการหรือเอกชนออกให้ (ตามใบเสร็จรับเงิน) 
 
3.กรณีท่านประสงค์จะเช่าหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ในคดีอาญา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 091-240-1638,065-667-7109
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสมคิด  ประกอบพร
ที่ติดต่อ : 183  หมู่ 1 ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทร. 091-240-1638  
โทร. 065-667-7109
ท่านใดต้องการ เช่าหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ประกันอิสรภาพ 
ติดต่อเข้ามาได้ที่นายประกัน 091-240-1638,065-667-7109 ได้ทันที
ดังนั้น ................
ในการดำเนินการนี้มันไม่ใช่ง่ายๆ เห็นความวิบัติมาเยอะ ผู้ต้องหาบางคน
ต้องการดำเนินการอย่างมาก แต่บางครั้งมันก็ไม่สามารถดำเนินการได้ 
เเม้ว่าความบกพร่องหรือปัญหาจะเกิดขึ้น
จากเรื่องใดก็ตาม เราในฐานะนายประกัน ก็ได้แต่แก้ปัญหากันไป 
บางครั้งก็เห็นใจผู้ต้องหาอยู่ไม่น้อย
บางคนไม่ได้ทำความผิดจริงแต่ถูกแจ้งข้อหา 
ข้างต้นจะต้องทำการซื้อกรมธรรพ์ก่อนการกระทำความผิด 
ขั้นต่อไปจะตอบโต้อย่างไร
เดี๋ยว มาว่ากัน แต่ขั้นต้นต้องใช้ เงิน เงิน เอามาดำเนินการ 
คดีต่างๆจนจบสิ้น คนจนที่ไม่มีเงินอยู่ในมือ
หรือคนจนจึงมักจะเสียเปรียบ เพราะเงินที่ใช้ในการใช้เช่าหลักทรัพย์ เรื่องเงินที่ใช้ในการวางประกัน
นานมากกว่าจะได้คืนจนคดีจบสิ้น ผู้ซึ่งไม่มีเงินเก็บ 
ก็อาจจะต้องกู้หนี้ยืมสิน เดือดร้อนมากขึ้น อันนี้ก็พบเจอ
มาบ่อยบ่อย บางคนจำนองรถยนต์ 
บางคนจำนองบ้าน ทำไม่ได้ไม่อย่างนั้นติดคุก
อนึ่งการประกันนี้นั้น เรียกกันเต็มๆว่า 
การประกันตัวชั่วคราว ก็คือ ประกันเพื่อให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย 
ออกมามีอิสรภาพ เพื่อดำเนินชีวิตต่อไปตามปกติ 
ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการทางด้านคดีความ 
จนถึงวันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา ดังนั้น 
หากใครเข้าใจว่าการดำเนินการประกันนี้ 
เป็นการตัดสิน บอกว่าไม่ใช่ แค่เป็นการซื้อเวลาเท่านั้นเอง 
วันตัดสินก็คือวันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา ว่าท่านนั้นผิดถูกประการใด 
บางครั้งในเบื้องต้น คนที่ถูกตั้งข้อหาอาจไม่ได้กระทำความผิดก็ได้ 
หรือบางคนกระทำความผิดจริงตามข้อหานั้นก็ได้ อันนี้เล่าให้ฟัง 
โดยเฉพาะความผิดทางด้านคดีอาญานั้น ต้องเป็นความผิดที่ชัดแจ้งจริงๆ 
หากมีความสงสัยว่า จำเลยนั้นไม่ได้กระทำความผิด 
ก็จะยกประโยชน์ให้แก่จำเลย นั่นคือไม่มีการลงโทษเกิดขึ้น 
เนื่องจากการลงโทษนั้นมีผลกระทบ ต่อชีวิตและจิตใจของบุคคลอื่น 
จึงต้องมีกระบวนการมีความชัดเจน จึงจะสามารถลงโทษได้ 
ตามบทบัญญัติทางกฎหมาย ท่านใดหามิได้กระทำความผิด 
เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของท่าน ที่สามารถจะแสดงพยานหลักฐานต่างๆ 
ว่าท่านนั้นมิได้กระทำผิด อย่างไรบ้าง ท่านใดหากต้องเป็นคดีความก็ขอให้ใจเย็นๆ 
ค่อยๆหาทางแก้ไข อย่าใจร้อนรน 
มันจะเสียหายและทำให้ตัวเองนั้น ทุกข์ใจมากยิ่งขึ้น
ติดต่อเข้ามาได้ที่นายประกัน 091-240-1638,065-667-7109 ได้ทันที
 
.........รับทั่วประเทศ  นะครับ   .........
 
*************************************
 
.........HOT.........
 
ศูนย์รวม รับจำนอง  รับฝากขาย   บ้าน   ที่ดิน   คอนโดมิเนียม   อสังหา   
 
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด  ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์  อาคารพาณิชย์
 
โฮมออฟฟิศ   โรงแรม รีสอร์ท   ทั่วไทย!!!!!!
 
เรายินดี : จะลงสื่อโฆษณาให้ฟรี!!  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้น ***ฟรี!!  และไม่เรียกเก็บค่าใดๆเลย   
 
เราพร้อมจะลงโฆษณาให้มากกว่า 103 เว็ปไซต์   และจะทำให้ขายได้เร็วด้วย
 
หน้าที่ลงประกาศ   ลงโฆษณาเป็นของเรา   ไม่ต้องห่วง
 
โทรมาปรึกษาเราได้เลย  __/\__
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสมคิด  ประกอบพร
 
ที่ติดต่อ : 183  หมู่ 1 ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 
โทร. 091-240-1638  
 
โทร. 065-667-7109
 
แต่ถ้าคุณขายได้  จากทางเว็ปเรา  ทางเราขอค่าดำเนินงาน   3 %  
 
 __/\__  ถ้าสนใจ !!!!  เรามาคุยกันนะครับ  เอาแบบที่สบายใจ   __/\__
 
  __/\__ ส่งเสริมให้บ้านหรือทรัพย์สินเหล่านั้นเกิดการขายให้ได้รวดเร็วที่สุด  __/\__
 
********************************
 
.........HOT.........
 
รับหาคนเช่า หาคนเช่าอาศัย   บ้าน   ที่ดิน   คอนโดมิเนียม   อพาทเม้น แมนชั่น  
 
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด  ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์  อาคารพาณิชย์
 
โฮมออฟฟิศ   โรงแรม รีสอร์ท   ทั่วไทย!!!!!!
 
เรายินดี : จะลงสื่อโฆษณาให้ฟรี!!  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้น ***ฟรี!!  และไม่เรียกเก็บค่าใดๆเลย   
 
เราพร้อมจะลงโฆษณาให้มากกว่า 70 เว็ปไซต์   และจะทำให้ขายได้เร็วด้วย
 
หน้าที่ลงประกาศ   ลงโฆษณาเป็นของเรา   ไม่ต้องห่วง
 
โทรมาปรึกษาเราได้เลย  __/\__
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสมคิด  ประกอบพร
 
ที่ติดต่อ : 183  หมู่ 1 ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 
โทร. 091-240-1638  
 
โทร. 065-667-7109
 
แต่ถ้าคุณขายได้  จากทางเว็ปเรา  ทางเราขอค่าดำเนินงาน   3 %  
 
 __/\__  ถ้าสนใจ !!!!  เรามาคุยกันนะครับ  เอาแบบที่สบายใจ   __/\__
 
  __/\__ ส่งเสริมให้บ้านหรือทรัพย์สินเหล่านั้นเกิดการขายให้ได้รวดเร็วที่สุด  __/\__
 
********************************
รายละเอียดเพิ่มเติมสินค้าและที่อยู่สินค้า
ชื่อ-นามสุกล : คุณสมคิด ประกอบพร
เบอร์โทรศัพท์ : 0912401638
Fax : 0656677109
ที่อยู่: 183 หมู่ 1 ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
อีเมล์ : somkid2561@gmail.com
รหัสไปรษณีย์ : 11120
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ลงประกาศ : 15 ม.ค 2561
วันที่สิ้นสุดประกาศ : 15 ม.ค 2651
แก้ไขประกาศล่าสุด : 0 543
เลื่อนประกาศล่าสุด : 15 ม.ค 2561 22:53:52
ข้อมูลเจ้าของประกาศ
ชื่อ-นามสุกล : คุณสมคิด ประกอบพร
เพศ: ชาย
ที่อยู่ : 183 หมู่ 1 ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
จังหวัด: นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 11120
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0912401638
เบอร์โทรศัพท์บ้าน : 0656677109
อีเมล์ : somkid2561@gmail.com
สินค้าอื่นของผู้ประกาศ : ดูประกาศของสมาชิกท่านนี้ [4]
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ID  รายการประกาศ
บริการออกแบบบ้านสองชั้นโมเดิร์น
No. 854 ผู้ประกาศ: kornhouse ราคา: 0 บาท | 26 ก.ค 2561 12:37:33
รับทุบบ้านฟรี รื้อถอนอาคาร ทุบซากตึก เครียริ่งพื้นที่ฟรี รื้อถอนอาคารเก่า ทุบอาคารสร้างไม่เสร็จ รับซื้อวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอน 0925139607
No. 1558 ผู้ประกาศ: suriyan ราคา: 9,999 บาท | 8 ม.ค 2562 07:36:21
สแลนท์กันแสง สแลนท์กันแดด สแลนกรองแสง สแลนกันแดด สแลมกรองแสง สแลมกันแดด ตาข่ายกรองแสง ตาข่ายกันแดด สแลมกรองแสง สแลมกรองฝุ่น สแลนกรองฝุ่น สแลนสีดำ สแลน
No. 1010 ผู้ประกาศ: สยามบล็อก ราคา: 1,400 บาท | 15 ม.ค 2562 13:42:09
ตึกแถว 3 ชั้นในซอยนิมมานเหมินทร์เชียงใหม่
No. 3779 ผู้ประกาศ: Lanna Property Services Limited Partnership ราคา: 15,000,000 บาท | 20 เม.ย 2561 13:37:51
ขายด่วน ลุมพินีคอนโดทาวน์รามอินทรา นวมินทร์ ติดรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีคู้บอน
No. 6319 ผู้ประกาศ: ปัทมภรณ์ ราคา: 2,350,000 บาท | 15 ก.พ 2562 14:20:10
พลาสติกรองพื้นคอนกรีต พลาสติกรองพื้น พลาสติกปูพื้น พลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต หุ้มเสา บ่มคอนกรีต ปูบ่อ บ่อปลา
No. 1019 ผู้ประกาศ: ROYAL STRONG ราคา: 0 บาท | 5 ก.ย 2559 10:30:02
ยางบวมน้ำ ยางกันซึมชนิดบวมน้ำ SWELLING WATERSTOP ยางวอเตอร์สต๊อปชนิดบวมน้ำ WaterStop วอเตอร์สต๊อป ยางเบนโทไนท์ Rubber Bentonit
No. 1022 ผู้ประกาศ: ROYAL STRONG ราคา: 0 บาท | 5 ก.ย 2559 10:30:04
065416​7548 คุณเจน​ เงินกู้​ กู้เงินสด​ โทรมาปรึกษาได้ค่ะ
No. 6306 ผู้ประกาศ: เจน ราคา: 80,000 บาท | 7 ก.พ 2562 22:00:08
ล้านนา วิลเลจ มาบยางพร ถนนบ่อวิน ปลวกแดง จังหวัดระยอง
No. 5396 ผู้ประกาศ: กมลรัตน์ ราคา: 2,300,000 บาท | 17 ก.ย 2561 13:13:28
ขายบ้านเดี่ยว ถนนวัดลาดปลาดุก
No. 5235 ผู้ประกาศ: กมลรัตน์ ราคา: 5,300,000 บาท | 11 ส.ค 2561 13:47:29